Volume 1, Issue 1

Table of contents

Lazer Çalıştayı

ORGANİK TABANLI GÜNEŞ HÜCRELERİNİN YAPISAL VE FOTOVOLTAİK ÖZELLİKLERİNİN TANIMLANMASI

Canan AKAY ve Osman YILDIRIM

Pages: 1-12

DOI: 12345 ABV

Received: 29 JUN 2017, Received revised: 9 JAN 2018, Accepted: 15 JAN 2018, Published online: 2 APR

Her geçen gün enerjiye duyulan ihtiyacın artması ile fosil kökenli enerji kaynakları hızla azalmaktadır. Dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talep de günden güne artış göstermektedir. Ayrıca güneş panellerinin gürültüsüz olması , toksik olmaması ve bunun yanı sıra sera gazı yayımı olmaması ve bakım gerektirmemesi gibi avantajlar tercih edilme sebeplerindendir. Enerji ihtiyacının ucuz ve kolay üretilebilmesi konusunda yapılan araştırmalarda organik güneş hücreleri dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ve bu hücre tipleri üzerindeki çalışmalar son yıllarda hız kazanmıştır. Bu çalışmada fotovoltaik hücre teknolojisinden bahsedilerek,, organik güneş hücrelerinin fotovoltaik hücre teknolojisindeki yeri ve önemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca organik hücre teknolojisinin diğer fotovoltaik teknolojilere oranla daha düşük maliyetle elde edildiği bilgisine yer verilmiştir. Bunun yanı sıra son dönemde büyük ilgi gören organik güneş hücrelerinin yapısal ve fotovoltaik özellikleri üzerinde durularak, sağladıkları avantajlara ve üretimleri esnasında karşılaşılan sorunlara  değinilmiştir.

 1. Sayın.S., ve Koç.İ.,  (2011)., ‘‘Güneş Enerjisinden Aktif Olarak Yararlanmada Kullanilan Fotovoltaik (Pv) Sistemler ve Yapılarda Kullanim Biçimleri’’ S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.26, s.3. ISSN: 1300-5200, ISSN: 1304-8708 (Elektronik)
 2. Sarıtaş, M., (1988) “Review paper on Solar Cell Technology”, Proceedings of ECA Electronics Technology Workshop, TUBİTAK, Gebze, 1988.
 3. Oktik, Ş., (2001)  ‘‘Güneş-Elektrik Dönüşümleri Fotovoltaik Güneş Gözeleri ve Güç Sistemleri ’’ Temiz Enerji Vakfı Yayınları, Ankara.
 4. Kazmerski, L.L., 1997, “Photovoltaics: a review of cell and module technologies”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol.1, ss. 71-170.
 5. Sariciftci, N. S., Smilowitz, L., Heeger, A. J. and Wudl, F.” Photoinduced electron transfer from a conducting polymer to buckminsterfullerene” Science 258, 1474-1476 (1992)
 6. Akman E., Akın S., Karanfil G., Sönmezoğlu S.(2013)., ‘‘Organik Güneş Pilleri’’ Trakya Univ J Sci, 14(1): 1-30, 2013
 7. Hagfeldt A., Grätzel M., (1995) ‘‘Light-Induced Redox Reactions in Nanocrystalline Systems’’Chem.Rev., 95, 49-68
 8. Zafer C., (2006) ‘‘Organik Boya Esasli Nanokristal Yapili İnce Film Güneş Pili Üretimi ’’ Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 9. Mert O. ve Mutlu Ş., ‘‘Organik Elektronik’’  Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Boğaziçi Üniversitesi ,Endüstri Otomasyon.
 10. James, A., Woodhouse, T.M. (2011) ‘‘Drivers of Residential and Utility Scale SolarPhotovoltaic (PV) System’’ Price in the U.S. NREL Technical Report. 
 11. Jozef, S., Sivoththaman, S., Nijs, F.J., Mertens, R.P., Overstraeten, R.(1997) ‘‘ Low-Cost Industrial Technologies of Crystalline Silicon Solar Cells’’ Proceedings of the IEEE, 85, 5.
 12. Kalowekamo, J., Baker, E. (2009) ‘‘ Estimating the manufacturing cost of purelyorganic solar cells’’ Solar Energ,y 83, 1224-1231.
 13. Prof.Dr.Zeynel Seferoğlu (http://w3.gazi.edu.tr/~znseferoglu/research/dssc.pdf)
 14. Schılınsky, P., Waldauf, C., Brabec, C.J. (2002) ‘‘ Recombination and loss analysisin polythiophene based bulk heterojunction photodetectors’’ Applied Physics Letters, 81,3885-3887.
 15. Güneş, S.,  Neugebauer  H., Sariçiftçi N.S, (2007) ‘‘Conjugated Polymer-Based Organic Solar Cells’’ Chem. Rev., 2007, 107 (4), pp 1324–1338 doi: 10.1021/cr050149z